Skip to main content
Loading...
Stijn Bijttebier

Stijn bijttebier

Psycholoog PhD.

Stijn Bijttebier
Klinisch psycholoog

PSYCHOTHERAPEUT & KLINISCH NEUROPSYCHOLOOG

Ik richt mij tot (jong)volwassenen en ouderen die psychische en/of cognitieve problemen ervaren. Hierbij zet ik enerzijds in op psychotherapie en anderzijds op handelingsgerichte diagnostiek.
Naast het werk als zelfstandig therapeut, ben ik werkzaam als lector aan de hogeschool VIVES.

 

U kan bij mij terecht voor psychotherapie van angst- en stemmingsproblemen in alle gradaties.
Verder ben ik als klinisch neuropsycholoog gespecialiseerd in psychodiagnostiek (persoonlijkheids-, en intelligentieonderzoek) en neuropsychologische diagnostiek.

GRAAG EEN EERSTE AFSPRAAK?

CONTACTEER MIJ

WAARVOOR KUNT U BIJ MIJ TERECHT?

Psychotherapie van angst- en stemmingsproblemen in alle gradaties.

Binnen de behandeling van psychische problemen vertrek ik vanuit een cognitief- gedragsmatige benadering en steeds op maat van de cliënt.

Elke begeleiding start met een verkennend gesprek. Dit eerste gesprek heeft als bedoeling uw hulpvraag te verkennen. Op het einde van dit gesprek beslissen we in onderling overleg of verdere psychologische begeleiding aangewezen is. We stellen hierbij ook samen doelen op.

De duur van de begeleiding hangt af van verschillende factoren en op regelmatige tijdsstippen geëvalueerd worden.

Wat is cognitieve gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie vertrekt van de veronderstelling dat alle gedrag aangeleerd is. De therapie richt zich hoofdzakelijk op problemen die zich in het heden stellen en werkt evidence-based.
De behandeling is erop gericht de belemmerende gedrags- en gedachtenpatronen geleidelijk aan te vervangen door ‘gezondere’, rekening houdend met de specifieke context van de cliënt.

Psychodiagnostiek & klinische neuropsychologie.

Diagnostiek is de eerste stap in een behandelproces. Door achterliggende oorzaken vast te stellen voor bepaalde gedachten en gedragingen, kan een behandeling op maat opgesteld worden.

Op basis van de aanmeldingsvraag zal een diagnostisch onderzoek op maat uitgewerkt worden en samen met u besproken worden.

Volgende onderzoeken zijn mogelijk:

 • Psychodiagnostiek
  • Algemene psychopathologie (Angst, depressie, ...)
  • Persoonlijkheidsonderzoek
  • Intelligentieonderzoek (IQ)
 • Neuropsychologische diagnostiek (aandacht, geheugen, executieve functies, ...)

Wat is psychodiagnostiek?

Psychodiagnostiek heeft het vaststellen van psychische moeilijkheden tot doel, met het oog op het voorstellen van een behandeling. Hierbinnen vallen een inschatting van psychische problemen zoals angst en depressie. Verder valt de bepaling van intelligentie hieronder, alsook een inschatting van de persoonlijkheidsstructuur.

 

Wat is neuropsychologische diagnostiek?

Binnen neuropsychologische diagnostiek wordt onderzocht in hoeverre cognitieve moeilijkheden (aandacht, geheugen,...) en gedragsveranderingen samenhangen met stoornissen in het functioneren van de hersenen.
De redenen voor neuropsychologisch onderzoek zijn in een drietal categorieën onder te verdelen:

 1. Bijdragen aan de medische (vooral neurologische en/of psychiatrische) diagnose (vb. wijzen geheugenklachten bij ouderen op dementie of depressie?).
 2. Evalueren van het cognitief en emotioneel functioneren (vb. Zijn de gedrags- en emotionele veranderingen die bij de cliënt waargenomen worden het gevolg van een hersenletsel of een reactie op de problemen die na dit letsel ontstaan zijn ?).
 3. Vertaling van het neuropsychologisch testonderzoek voor het functioneren in het dagelijks leven (vb. Kan een cliënt zelfstandig functioneren/wonen ? Kan een cliënt zijn beroep nog uitoefenen ? Heeft de cliënt bepaalde hulp (vb. functietraining, psychosociale begeleiding) nodig ? Welke problemen kan men in de thuissituatie verwachten?)

Praktisch

Aanmelding kan per telefoon of via mail. U kunt zich rechtstreeks aanmelden, of na doorverwijzing door uw huisarts, specialist,…

Indien u verhinderd bent, gelieve tijdig via mail of telefonisch te verwittigen (48u op voorhand).

Bij geen of laattijdige annulatie wordt de consultatie alsnog aangerekend.

Sommige mutualiteiten betalen een gedeelte hiervan terug. U kunt best nagaan bij uw mutualiteit of terugbetaling voorzien is.

Tarieven

Psychotherapie

 • Consultatie van 50 minuten
  • 8 sessie volgens het geconventioneerd tarief: 11 euro remgeld/sessie (of 4 euro bij verhoogde tegemoetkoming)
  • Regulier tarief: €70 (buiten de conventie)

Wanneer een afspraak minder dan 24 uur op voorhand geannuleerd wordt, zal een vergoeding van 35€ gevraagd worden.

 

Diagnostiek

De duur en kostprijs van een testonderzoek is afhankelijk van de aard en de uitgebreidheid van het onderzoek, welke testbatterijen en vragenlijsten worden gebruikt, maar ook de verwachtingen naar verslaggeving toe. Neem gerust contact op voor meer informatie hieromtrent.

GRAAG EEN EERSTE AFSPRAAK?

CONTACTEER MIJ

OVER MIJ

Stijn Bijttebier

Doctor in de Medische Wetenschappen, UGent (2016).
Postacademische/permanente vorming Klinische Neuropsychologie (2011).
Master in de Psychologie, optie Klinische Psychologie (2007).

Stijn Bijttebier

Ik heb een academische achtergrond met ervaring in onderzoek naar angst- en stemmingsproblemen en suïcidaal gedrag.

Tijdens mijn doctoraat was ik tevens werkzaam als klinisch neuropsycholoog binnen het UZGent, waar ik instond voor de ambulante psychodiagnostiek.
Tussen 2015 en 2018 was ik aan de slag gegaan bij de VDAB als Expert Gespecialiseerde Screening, waarbij ik tewerkstellingsmogelijkheden moest bepalen bij klanten met een psychische, sociale en/of medische problematiek.

Sinds 2018 ben ik verbonden aan de VIVES Hogeschool als lector en onderzoeker.

contact

Telefoon
+32 496 37 92 72
Adres

Stijn Bijttebier
Hogestraat 4
8610 Kortemark

Erkenningsnummer psychologencommissie: 841130479 | Btw nummer BE0767.799.837
Disclaimer